Tuki- ja liikuntaelinten fysioterapia

Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian keskeisenä tavoitteena on asiakkaan toiminta- ja liikuntakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.

Hoitomenetelmät

Tutkimisen ja haastattelun perusteella laaditun fysioterapiasuunnitelman pohjalta valitaan sopivat hoitomenetelmät.

Erilaisten pehmytkudoskäsittelyjen mm. hieronnan ja mobilisoivien hoitojen sekä liike- ja terapeuttisen harjoittelun avulla pyritään esim. alentuneen nivelliikkuvuuden parantamiseen sekä lihasjännityksen lievittymiseen.

Erilaisia hoitomenetelmiä kuten faskia- eli lihaskalvohierontaa- ja venyttelyjä sekä faskiateippauksia voidaan käyttää joko yksinomaisena hoitona tai yhdistettynä tukemaan fysioterapiaa. Kipu- ja oirehoitoina voidaan käyttää fysikaalisia hoitoja, kuten mm. pinta- ja syvälämpöhoitoja (ultraääni), kylmähoitoja sekä sähkökipuhoitoja (TENS, IF).

Tavoitteet

Tavoitteena on oireiden kokonaisvaltainen hoitaminen ja pyrkimys ehkäistä vaivojen uusiutumista. Fysioterapiaan sisältyy aina myös ohjausta, neuvontaa ja tarvittaessa apuvälineasioissa opastusta.

Asiakkaalle ohjataan omatoimisesti tehtäviä harjoituksia ja venyttelyjä sekä motivoidaan asiakasta ottamaan myös itse vastuuta omasta terveydestään.